Alle kankersoorten en de behandelingen | All of the cancers and the treatments

Gepubliceerd op 5 januari 2022 om 15:00

Alle kankersoorten en de behandelingen

Dit bestand is gemaakt voor alle kankerorganisaties en iedereen die te maken heeft (gehad) met kanker. Iedereen kent wel iedereen met kanker dus dit artikel is absoluut de moeite waard om te lezen. Zelf heb ik bijna 5 jaar ervaring met mijn website: www.debrandstofvanjelichaam.nl als voedingsdeskundige en kankerexpert. In mijn vorige leven was ik kankerspecialist en heb ik 5 jaar ervaring opgedaan. Dit is de reden dat ik de volgende informatie heb weten te bemachtigen. Chemo en bestraling zijn echt uit den boze. Ozontherapie is zuurstoftherapie, deze therapie is effectief omdat kanker altijd gedijt in een zuurstofarme omgeving in het lichaam. De oorzaak van kanker is ongedierte (parasieten, bacteriën, stofmijt en gisten).  Hebben we ons dan al die tijd vergist? For english, scroll down.

 

Alvleesklierkanker - Wietolie en operatie

Beenmergkanker - Wietolie, warmtelamp, heattherapy en zonnebank

Bloedcelkanker - Wietolie en eventueel ozontherapie

Acute leukemie - Wietolie en eventueel ozontherapie

Baarmoeder(hals)kanker - Wietolie (absoluut geen operatie)

Ziekte van Waldenstrom - Wietolie en eventueel ozontherapie

Ziekte van Kahler - Wietolie en eventueel ozontherapie

Borstkanker - Wietolie (smeren en innemen) en operatie

Beenmergkanker - Wietolie, warmtelamp, heatterapy, zonnebank en eventueel ozontherapie

Blaaskanker - Wietolie en operatie

Eierstokkanker - Wietolie en operatie

Dunne darmkanker - Wietolie

Dikke darmkanker - Wietolie

Chronische leukemie - Wietolie en eventueel ozontherapie

Melanoom - Wietolie en operatie

Huidkanker - Wietolie en essentiele olien (Frankincence is het beste)

Hodgkin lymfoom - Wietolie en operatie

Hersentumor - Wietolie

Non-hodgkin lymfoom - Wietolie, operatie en eventueel ozontherapie

Longkanker - Wietolie, operatie, eventueel ozontherapie, sigaren en mintsigaretten (geloof het of niet, ongedierte kan niet tegen rook)

Leverkanker - Wietolie, eventueel ozontherapie en operatie

Zaadbalkanker - Wietolie en operatie

Prostaatkanker - Wietolie en operatie

Peniscarcinoom - Wietolie en eventueel ozontherapie

Mond- en keelholtkanker - Wietolie en operatie

Maagkanker - Wietolie (ik heb mijn eigen moeder genezen van maagkanker met wietolie)

Nierkanker - Operatie en wietolie

Slokdarmkanker - Wietolie en operatie

 

Auteur: Niels van Dijk

------------------------------------------------

All cancers and treatments
This file is made for all cancer organizations and everyone who has (had) to do with cancer. Everybody knows everyone with cancer so this article is definitely worth reading. I myself have almost 5 years of experience with my website: www.debrandstofvanjelichaam.nl as a nutritionist and cancer expert. In my previous life I was a cancer specialist and I gained 5 years of experience. This is why I managed to get the following information. Chemo and radiation are really out of the question. Ozone therapy is oxygen therapy, this therapy is effective because cancer always thrives in an oxygen-deficient environment in the body. The cause of cancer is pests (parasites, bacteria, dust mites and yeasts). Have we been wrong all this time?

 

Pancreatic Cancer - Cannabis Oil and Surgery
Bone marrow cancer - Cannabis oil, heat lamp, heat therapy and tanning bed
Blood cell cancer - Cannabis oil and possibly ozone therapy
Acute leukemia - Cannabis oil and possibly ozone therapy
Uterine (neck) cancer - Cannabis oil (absolutely no surgery)
Waldenstrom's disease - Cannabis oil and possibly ozone therapy
Kahler's disease - Cannabis oil and possibly ozone therapy
Breast cancer - Cannabis oil (lubricate and take) and surgery
Bone marrow cancer - Weed oil, heat lamp, heat treatment, solarium and possibly ozone therapy
Bladder cancer - Cannabis oil and surgery
Ovarian Cancer - Cannabis Oil and Surgery
Small bowel cancer - Cannabis oil
Colon cancer - Cannabis oil
Chronic leukemia - Cannabis oil and possibly ozone therapy
Melanoma - Cannabis oil and surgery
Skin cancer - Cannabis oil and essential oils (Frankincence is the best oil)
Hodgkin lymphoma - Cannabis oil and surgery
Brain Tumor - Cannabis Oil
Non-Hodgkin lymphoma - Cannabis oil, surgery and possibly ozone therapy
Lung cancer - Cannabis oil, surgery, possibly ozone therapy, cigars and mint cigarettes (believe it or not, pests can't stand smoke)
Liver cancer - Cannabis oil, possibly ozone therapy and surgery
Testicular Cancer - Cannabis Oil and Surgery
Prostate Cancer - Cannabis Oil and Surgery
Penis carcinoma - Cannabis oil and possibly ozone therapy
Oral and pharyngeal cancer - Cannabis oil and surgery
Stomach Cancer - Cannabis Oil (I cured my own mother of stomach cancer with cannabis oil)
Kidney Cancer - Surgery and Cannabis Oil
Esophageal cancer - Cannabis oil and surgery

 

Written by Niels van Dijk

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.